Foredrag / minikurs i Namsos

URTEKILDEN

Startside > Kurs og foredrag > Kurs i 2010 > Foredrag / minikurs i Namsos

 
Foredrag / minikurs ved Rolv Hjelmstad: "Muligheter og begrensninger knyttet til å samle og bruke viltvoksende norske planter som medisin".
 
Foredragets innhold

Til tross for at skolemedisinen står sterkt i Norge, opplever vi at mange nå ønsker å anvende mer naturlige preparater til behandling av sykdommer og plager. Dette skyldes bl.a. at de syntetiske medisinene ofte har mange bivirkninger og at de stort sett bare demper symptomer uten å gi reell helbredelse. Å bruke urter kan i mange sammenhenger være et godt alternativ. Legemiddelindustrien ønsker imidlertid ikke at folk skal ta ansvar for egen helse og anvende naturmidler som ikke kan patenteres. Derfor har "Big Pharma" sørget for at Statens legemiddelverk har laget et regelverk som favoriserer skolemedisinske preparater og som gjør at det er vanskelig for folk flest å få tak i virksomme urtebaserte naturpreparater. Men myndighetene kan ikke hindre oss i å gå ut i naturen og finne vår egen medisin! I Norge har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt som medisin, og mange av dem er høyst aktuelle å anvende også i våre dager. Det er også muligheter for å samle vanlige norske planter for salg.

 

I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere noen av de viktigste og mest anvendbare av de viltvoksende norske medisinplantene, og gi praktiske tips om hvor plantene finnes og hvordan de kan brukes (som te, tinktur, omslag mm.). Planter som blir omtalt er bl.a. brennesle, løvetann, røsslyng, gullris, småblomstrede mjølker (mot prostataproblemer), rødkløverblomster, islandslav, strylav, groblad, linnea (mot helvetesild), bukkeblad, ryllik osv. Hvilke arter er det etterspørsel etter i Norge og utlandet, og hvilke muligheter og begrensninger er knyttet til å utnytte den ressursen som viltvoksende medisinplanter er? Her vil det norske regelverket omkring bruk og omsetning av urter med medisinsk virkning være et tema. Hjelmstad vil dessuten komme inn på hvor vi har kunnskapen om anvendelsen av urter fra, og hvilke faktorer som bidrar til at urtene har de kvalitetene de har.

 

Tid: Torsdag 15. april. Kl. 18.00 - 21.00+++.

Sted: Midtre Namdal Veksts lokaler på Spillum ved Namsos.


Denne siden ble publisert 28.02.2010

Tilbake til kursoversikt 2010

  © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaug, 7340 Oppdal