Beskrivelser av kurs og foredrag i 2011

Startside > Urtemedisin > Kurs og foredrag > Foredrag, kurs og turer i 2012 > Foredrag 2012


Søndag 22. april: Fagseminar i biologisk medisin / naturmedisin. Håndverkeren konferansesenter i Oslo, kl. 10.00-10.50.

Medisinplanter i norsk natur - kan de brukes i klinisk praksis?

Med alle bivirkningene som følger bruken av syntetiske medisiner, ønsker mange i stedet for skolemedisinske preparater å anvende mer naturlige midler til behandling av sykdommer og plager. Å bruke naturens urter kan i mange sammenhenger være et godt alternativ. Selv om Legemiddelverket og "Big Pharma" har laget et regelverk som favoriserer skolemedisinske preparater og som gjør at det er vanskelig for folk flest å få tak i virksomme urtebaserte produkter av høy kvalitet, kan ikke myndighetene hindre oss i å gå ut i naturen og finne vår egen medisin! I Norge har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt til medisinsk behandling, og mange av dem kan anvendes også i våre dager. Hvilke av disse urtene er mest aktuelle å bruke, og kan man ha nytte av dem i klinisk praksis? Hvilke hindringer kan vi møte hvis vi ønsker å samle og bruke naturens vekster som medisin?

Rolv Hjelmstad har skrevet boka "Medisinplanter i Norge - helsebringende vekster i naturen" som utgis på Gyldendal Norsk Forlag i vår. Hvis boka har kommet fra trykkeriet, vil det bli muligheter for å se og kjøpe boka på seminaret.


Torsdag 10. mai:  Alternativt Forum Kristiansund. Lille Onkel, Kaibakken 1, Kristiansund. kl. 19.30

Dra ut og samle medisinplanter!

Til tross for at skolemedisinen står sterkt i Norge, opplever vi at mange nå ønsker å anvende mer naturlige preparater til behandling av sykdommer og plager. Dette skyldes bl.a. at de syntetiske medisinene ofte har mange bivirkninger og at de stort sett bare demper symptomer uten å gi reell helbredelse. Å bruke urter kan i mange sammenhenger være et godt alternativ. Legemiddelindustrien ønsker imidlertid ikke at folk skal ta ansvar for egen helse og anvende naturmidler som ikke kan patenteres. Derfor har "Big Pharma" sørget for at Statens legemiddelverk har laget et regelverk som favoriserer skolemedisinske preparater og som gjør at det er vanskelig for folk flest å få tak i virksomme urtebaserte naturpreparater. Hvis vi tilegner oss kunnskap om de medisinske virkningene til planter som vokser i vårt nærmiljø, kan ikke myndighetene hindre oss i å gå ut i naturen og finne vår egen medisin! I Norge har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt som medisin, og mange av dem er høyst aktuelle å anvende også i våre dager. Det er også muligheter for å samle vanlige norske planter for salg.

I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere noen av de viktigste og mest anvendbare av de viltvoksende norske medisinplantene, og gi praktiske tips om hvor plantene finnes og hvordan de kan brukes (som te, tinktur, omslag mm.). Planter som blir omtalt er bl.a. brennesle, løvetann, røsslyng, gullris, småblomstrede mjølker (mot prostataproblemer), rødkløverblomster, islandslav, strylav, groblad, linnea (mot helvetesild), bukkeblad, ryllik osv. Hvilke arter er det etterspørsel etter i Norge og utlandet, og hvilke muligheter og begrensninger er knyttet til å utnytte den ressursen som viltvoksende medisinplanter er? Her vil det norske regelverket omkring bruk og omsetning av urter med medisinsk virkning være et tema. Hjelmstad vil dessuten komme inn på hvor vi har kunnskapen om anvendelsen av urter fra, og hvilke faktorer som bidrar til at urtene har de kvalitetene de har.

Rolv Hjelmstad har skrevet boka "Medisinplanter i Norge - helsebringende vekster i naturen" som utgis på Gyldendal Norsk Forlag i vår. Det vil bli muligheter for å se og kjøpe boka på møtet.


For mer informasjon om foredragene, ta kontakt med:

Rolv Hjelmstad, Urtekilden, Fagerhaug, 7340 Oppdal

Tel. 72 42 46 72,  e-post: urtekilden@oppdal.com