Beskrivelser av foredrag i 2012

Startside > Urtemedisin > Kurs og foredrag > Foredrag, kurs og turer i 2012 > Foredrag 2012


Søndag 22. april: Fagseminar i biologisk medisin / naturmedisin. Håndverkeren konferansesenter i Oslo, kl. 10.00.

Medisinplanter i norsk natur - kan de brukes i klinisk praksis?

Med alle bivirkningene som følger bruken av syntetiske medisiner, ønsker mange i stedet for skolemedisinske preparater å anvende mer naturlige midler til behandling av sykdommer og plager. Å bruke naturens urter kan i mange sammenhenger være et godt alternativ. Selv om Legemiddelverket og "Big Pharma" har laget et regelverk som favoriserer skolemedisinske preparater, og som gjør at det er vanskelig for folk flest å få tak i virksomme urtebaserte produkter av høy kvalitet, kan ikke myndighetene hindre oss i å gå ut i naturen og finne vår egen medisin! I Norge har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt til medisinsk behandling, og mange av dem kan anvendes også i våre dager. Hvilke av disse urtene er mest aktuelle å bruke, og kan man ha nytte av dem i klinisk praksis? Hvilke hindringer kan vi møte hvis vi ønsker å samle og bruke naturens vekster som medisin?

Rolv Hjelmstad har skrevet boka Medisinplanter i Norge, som utgis på Gyldendal Norsk Forlag i april. Det blir mulighet for å kjøpe boka til introduksjonspris (kr. 450,-) på seminaret (butikkpris kr. 499,-).


Lørdag 5. mai (kl. 13.00-14.00): Arrangement ved BioForsk Økologisk på Tingvoll. Hele arrangementet varer fra kl. 12.00 til 16.00, og det vil være aktiviteter både utendørs og inne.

Spiselige vekster i naturen om våren

Mange av de vanlige plantene vi finner i naturen er spiselige, eller har plantedeler som kan brukes som mat eller krydder. Flere av disse vekstene har også medisinsk virkning, noe som f.eks. gjelder bjørkeblad, brennesle, ryllik, løvetann og mjødurt. I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere rundt 15 vårplanter som er enkle å finne og lette å kjenne igjen i naturen, og fortelle om hvordan de kan brukes som mat og medisin.

Rolv Hjelmstad har skrevet boka Medisinplanter i Norge, som utgis på Gyldendal Norsk Forlag i april. Det blir mulighet for å kjøpe boka til introduksjonspris (kr. 450,-) på arrangementet (butikkpris kr. 499,-).


Torsdag 10. mai:  Alternativt Forum Kristiansund. Lille Onkel, Kaibakken 1, Kristiansund, kl. 19.30

Ut og samle medisinplanter!

Til tross for at skolemedisinen står sterkt i Norge, opplever vi at mange nå ønsker å anvende mer naturlige preparater til behandling av sykdommer og plager. Dette skyldes bl.a. at de syntetiske medisinene ofte har mange bivirkninger og at de stort sett bare demper symptomer uten å gi reell helbredelse. Å bruke urter kan i mange sammenhenger være et godt alternativ. Legemiddelindustrien ønsker imidlertid ikke at folk skal ta ansvar for egen helse og anvende naturmidler som ikke kan patenteres. Derfor har "Big Pharma" sørget for at Statens legemiddelverk har laget et regelverk som favoriserer skolemedisinske preparater og som gjør at det er vanskelig for folk flest å få tak i virksomme urtebaserte naturpreparater. Hvis vi tilegner oss kunnskap om de medisinske virkningene til planter som vokser i vårt nærmiljø, kan ikke myndighetene hindre oss i å gå ut i naturen og finne vår egen medisin! I Norge har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt som medisin, og mange av dem er høyst aktuelle å anvende også i våre dager. Det er også muligheter for å samle vanlige norske planter for salg.

I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere noen av de viktigste og mest anvendbare av de viltvoksende norske medisinplantene, og gi praktiske tips om hvor plantene finnes og hvordan de kan brukes (som te, tinktur, omslag mm.). Planter som blir omtalt er bl.a. brennesle, løvetann, røsslyng, gullris, småblomstrede mjølker (mot prostataproblemer), rødkløverblomster, islandslav, strylav, groblad, linnea (mot helvetesild), bukkeblad, ryllik osv. Hvilke arter er det etterspørsel etter i Norge og utlandet, og hvilke muligheter og begrensninger er knyttet til å utnytte den ressursen som viltvoksende medisinplanter er? Her vil det norske regelverket omkring bruk og omsetning av urter med medisinsk virkning være et tema. Hjelmstad vil dessuten komme inn på hvor vi har kunnskapen om anvendelsen av urter fra, og hvilke faktorer som bidrar til at urtene har de kvalitetene de har.

Rolv Hjelmstad har skrevet boka Medisinplanter i Norge, som utgis på Gyldendal Norsk Forlag i april. Det blir mulighet for å kjøpe boka til introduksjonspris (kr. 450,-) på møtet (butikkpris kr. 499,-).


Søndag 9. september: Foredrag på økologisk gårdsmarked på Halås i Eide kommune, Møre og Romsdal, kl 12-16. Foredraget starter kl. 14.00.

Det nyttige ugraset!

De fleste som driver med plantedyrking forbanner ugraset og driver en evig kamp for å bli kvitt det. Men ugraset har faktisk en viktig funksjon i naturen, og er i tillegg ofte verdifulle planter både ved at mange av artene er spiselige og at de kan ha viktige medisinske funksjoner. Etter foredraget ser du kanskje på ugraset med nye øyne!

Under arrangementet blir det mulighet for å få kjøpt boka Medisinplanter i Norge, skrevet av Rolv Hjelmstad og utgitt på Gyldendal Norsk Forlag i april i år.

Kjørebeskrivelse for å komme til Halås gårdsutsalg:

Fra Molde: Følg RV 64 fra Årø mot Eide. Ca. 3 km før Eide sentrum, ta av til høyre. Det står skilt Derinngarden. Etter 1 km, ta av til høyre igjen, og da er du der!

Fra Kristiansund: Etter Krifastbrua, ta av til høyre mot Eide. I krysset like før Eide sentrum, ta av til venstre mot Molde. Etter ca. 3 km, ta av til venstre, skilltet til Derinngarden. Etter 1 km ta av til høyre og du er framme!


For mer informasjon om foredragene, ta kontakt med:

Rolv Hjelmstad, Urtekilden, Fagerhaug, 7340 Oppdal

Tel. 72 42 46 72,  e-post: urtekilden@oppdal.com