Kurs, foredrag og turer i 2012

Startside > Urtemedisin > Kurs og foredrag > Kurs, foredrag og turer i 2012

OVERSIKT OVER KURS, FOREDRAG OG TURER I 2012:

Rolv Hjelmstad ved Urtekilden holder kurs og foredrag om urtemedisin ulike steder i Norge. På denne siden legges det ut informasjon om kurs, undervisning, foredrag og turer i 2012 hvor Urtekilden stiller med foreleser / kursleder. Oversikten blir oppdatert etter hvert som nye arrangementer blir fastsatt.


Søndag 22. april: Medisinplanter i norsk natur - kan de brukes i klinisk praksis? Foredrag på Fagseminar i biologisk medisin/naturmedisin. Tid: 22/4 kl. 10.00. Sted: Håndverkeren konferansesenter i Oslo sentrum. Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin. Les om foredraget her.

Fredag 27. - søndag 29. april: Grunnkurs i urtemedisin. Sted: Bø i Telemark. Tid: Fredag kl. 17.00-20.00, lørdag og søndag kl. 09.00-16.00. Arrangør: Margit Buen, Seljordvegen 705, 3800 Bø i Telemark. Les om kursets innhold her. (OBS: Kurset er fulltegnet).

Lørdag 5. mai (kl. 13.00-14.00): Spiselige vekster i naturen om våren. Foredrag på arrangement ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Beskrivelse av foredraget: Les om foredraget her.

Torsdag 10. mai: Viltvoksende norske planter som medisin. Foredrag i Alternativt Forum i Kristiansund. Tid: Kl. 19.30. Sted: Lille Onkel, Kaibakken 1, 6500 Kristiansund. I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere noen av de viktigste og mest anvendbare medisinplantene vi kan finne i naturen, og gi praktiske tips om hvor plantene vokser, hvordan de kan brukes, og mot hvilke sykdommer vi kan finne hjelp i norsk natur. Han vil også snakke om muligheter og begrensninger for å utnytte den ressursen som viltvoksende norske medisinplanter er. Se nærmere beskrivelse av foredraget her.

Lørdag 2. juni: Høsting og bruk av planter i naturen som medisin og mat. Foredrag på samling for "Faggruppe urter" i Oikos. Sted: Nordgard Aukrust i Lom. http://www.aukrust-nordgard.no.

Lørdag 16. - søndag 17. juni: Viltvoksende planter som medisin og mat. Kurs (ute og inne) på Solemstunet på Røra i Nord-Trøndelag.

Torsdag 5. juli (kl. 18.00 - 21.00): Mat og medisin fra planter i nærmiljøet. Foredrag og vandring i naturen ved Vollan gård / Kvikne Nasjonalparksenter på Kvikne i Hedmark. Deltageravgift: Voksne kr. 100,-, ungdom (12-18 år) kr. 50,-, barn under 12 år gratis. Kontaktperson for arrangementet: Liv Elisabeth Ryen Svergja, mobil 971 21 319. Se plakat for arrangementet her.

Fredag 6. - søndag 8. juli: Viltvoksende nytteplanter i Røros. Kurset starter på ettermiddagen fredag 6. juli med tre timer innendørs undervisning. Både lørdag og søndag foregår kurset utendørs i Røros-naturen. Les mer om kursets innhold her.

Mandag 9. juli: Rolv Hjelmstad er botaniker på Blomstervandring i Vangrøftdalen, Dalsbygda i Nord-Østerdal. Frammøte ved Kølbua i Dalsbygda kl. 12. Vandingen varer til ca. kl 15. Arrangeres av Stiftelsen Vollan Gård, 2512 Kvikne i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). For nærmere opplysninger, ring 907 56 153. Se plakat for arrangementet her.

Mandag 23. juli (kl. 12.00 - 15.00): Mat og medisin fra planter i nærmiljøet  Foredrag og vandring i naturen ved Dølmotunet i Tolga sentrum. Dette arrangementet er en del av Olsok i Tolga.

Fredag 24. - søndag 26. august: Vi deltar på Isogaisa-festivalen i Troms. http://www.isogaisa.org/default.asp?pageid=17754.

Lørdag 1. - søndag 2. september: Utendørs urtekurs. Sted: Bø i Telemark. Les mer om kurset her.

Søndag 9. september: Rolv Hjelmstad holder foredrag om "Det nyttige ugraset" på økologisk gårdsmarked på Halås i Eide kommune, Møre og Romsdal. Arrangementet varer fra kl. 12 til 16, og foredraget starter kl. 14.00. Les mer om foredraget her.

Lørdag 1. desember: Rolv Hjelmstad holder et foredrag med tittelen "Samle din egen medisin i naturen!" på den store Alternativmessen på Lillestrøm 30. nov - 2. des. 2012. Foredraget holdes i rom 12 kl. 15.00. Info om messen finnes her.

I norsk natur har vi omkring 200 plantearter som gjennom historien har vært brukt som medisin, og mange av dem er høyst aktuelle å anvende også i våre dager. I foredraget presenteres noen viktige viltvoksende norske medisinplanter, og det gis praktiske tips om hvor plantene finnes og hvordan de kan brukes.

Høsten 2012: Internettkurs om urtemedisin. Rolv Hjelmstad ved Urtekilden er foreleser på Heilpraktikerskolens web-seminar om urtemedisin. Du får grunnleggende kunnskaper omkring bruk av urter i naturmedisinsk behandling. Vi går igjennom en rekke av de mest effektive og mest brukte urtene til behandling av ulike lidelser, som f.eks. fordøyelsesproblemer, kretsløpsforstyrrelser, betennelser, eksemer, stress og utbrenthet, osv.

Omfang: 24 timer (6 x 4 timer). Datoer: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 14/11 og 28/11. Tid: Kl 17.30 – 21.30 alle dager.

Kursavgift: kr. 4 295,-. Påmeldingsfrist: 31/8 2012. Ved påmelding etter påmeldingsfristen kommer et tilegg på 300,- kr til kursavgiften. Påmelding til Norsk Heilpraktikerskole v/ Lars Steinar Haugen. www.heilpraktikerskolen.no, eller tlf. 951 74 291. Mer info om web-seminaret finner du her: http://www.heilpraktikerskolen.no/1/Dokumenter/kursinbydelse phytoterapi.pdf.


Alle arrangementene som var planlagt for 2012 er nå gjennomført. Velkommen til nye foredrag, kurs og turer i 2013. Oversikt over disse arrangementene blir bekjentgjort etter hvert som de blir fastsatt med tid og sted.

Se her for oversikt over arrangementer som ble avholdt i 2011.


For mer informasjon om kursene og foredragene, ta kontakt med:

Rolv Hjelmstad, Urtekilden, Fagerhaug, 7340 Oppdal

Tel. 72 42 46 72,  e-post: urtekilden@oppdal.com