Kurs, foredrag og turer

2011

Startside > Urtemedisin > Kurs og foredrag > Foredrag, kurs og turer i 2011

Rolv Hjelmstad ved Urtekilden underviser i urtemedisin ved ulike skoler i Norge. Urtekilden arrangerer også egne kurs og turer med hovedfokus på medisinplanter i naturen. På denne siden legges det ut informasjon om kurs, undervisning og foredrag i 2011 hvor Urtekilden stiller med foreleser / kursleder. Oversikten blir oppdatert etter hvert som nye arrangementer blir fastsatt.

FORELØPIG OVERSIKT OVER KURS, UNDERVISNING OG FOREDRAG I 2011:

Lørdag 12. mars: Naturens vekster som mat, krydder og medisin. Foredrag over to timer (14.00-16.00) av Rolv Hjelmstad på Villmarksmessa på Melhus i Sør-Trøndelag. Se beskrivelse av foredraget her.

Torsdag 24. mars: Medisinplanter i norsk natur. Foredrag / minikurs om muligheter og begrensninger for å benytte viltvoksende planter som medisin. Sted: Bakketun folkehøgskole i Verdal. Tid: Kl. 18.00. Arrangør: Verdal hagelag. Se beskrivelse av foredraget her.

Fredag 20. til søndag 22. mai: Rolv Hjelmstad underviser i Urtemedisin på Norsk høgskole for helhetsterapi i Oslo. Undervisningen er kun for skolens elever.

Fredag 8. til søndag 10. juli: Utendørs urtekurs på Røros. Nærmere opplysninger om kurset finner du her.

Lørdag 27. - søndag 28. august: Utendørs undervisning for elever ved Urteskolen. Sted Oslo. Undervisningen er kun for skolens elever.

Tirsdag 6. september: Bruk av viltvoksende norske planter som medisin. I foredraget vil Rolv Hjelmstad presentere noen av de viktigste og mest anvendbare medisinplantene vi kan finne i naturen, og gi praktiske tips om hvor plantene vokser, hvordan de kan brukes, og mot hvilke sykdommer vi kan finne hjelp i norsk natur. Han vil også snakke om muligheter og begrensninger for å utnytte den ressursen som viltvoksende norske medisinplanter er. Se nærmere beskrivelse av foredraget her. Arrangør: Alternativt Forum i Molde. Sted og tid: Øverland Grendahus i Molde, kl 19.00.


Se her for oversikt over arrangementer som ble avholdt i 2010.


For mer informasjon om kursene og foredragene, ta kontakt med:

Rolv Hjelmstad, Urtekilden, Fagerhaug, 7340 Oppdal

Tel. 72 42 46 72,  e-post: urtekilden@oppdal.com