Foredrag, kurs og turer i 2005

Bli med på foredrag, kurs og turer med Rolv Hjelmstad sommeren 2005. Tema for arrangementene er urtemedisin og bruk av våre viltvoksende planter for mat og medisin.

Startside > Kurs og foredrag > Foredrag, kurs og turer sommeren 2005

Følgende arrangementer har vært avholdt i 2005:

KRISTIANSUND:

Fredag 17. juni: Foredrag ved Rolv Hjelmstad: "Viltvoksende medisinplanter i norsk natur". 

Sted: "Café Lille onkel", Kaibakken 1, 6500 Kristiansund

Tid: Kl. 20.00. 

Inngangpris: Medlemmer i Alternativt Forum: gratis, andre kr. 50,-.

Arrangør: Alternativt Forum, Kristiansund.


Lørdag 18. og søndag 19. juni: Feltkurs med tema "Medisinplanter i norsk natur". 

Vi blir kjent med nytteplanter i kystnære områder og varmekjær løvskog på Ytre Nordmøre. Det blir størst fokus på den medisinske bruken av plantene. Lørdag vil vi oppholde oss i Kristiansund, nærmere bestemt i Gløsvågen på Nordlandet. Søndag går turen til Averøya. For flere opplysninger om kurset, oppmøtested o.l., ta kontakt med Jon Ingvald Håbrekke på tlf. 71 52 31 38 / 905 27 878 eller Rolv Hjelmstad på tlf. 72 42 42 43 / 991 63 862. 

Pris: kr. 500,- for begge dagene (inkl. et kompendium som omtaler vanlige medisinplanter som vi kan finne i naturen i Midt-Norge). Påmelding skjer til Jon Ingvald Håbrekke.

Arrangør: Alternativt Forum, Kristiansund.


OPPDAL:

Torsdag 30. juni: Ettermiddagstur til Lønset på Oppdal. Vi vandrer i naturen (og litt i urtehagen på Småbruket) og blir kjent med en del viltvoksende planter som vi kan bruke som mat eller medisin. 

Sted: Oppmøte på Småbruket på Lønset (hvis du ikke vet hvor det er, spør om veien når du melder deg på).

Tid: Vi starter kl. 17.00, og regner med å bruke ca. 4 timer på vandringen

Deltageravgift: kr. 200,- (inkl. et kompendium som omtaler vanlige medisinplanter som vi kan finne i naturen i Midt-Norge). Barn under 15 år kan følge med gratis.

Arrangør og påmelding: Rolv Hjelmstad, Oppdal Alternative Senter, O. Skasliens vei 15, 7340 Oppdal. Tlf. 72 42 42 43 / 991 63 862.


Lørdag 30. og søndag 31. juli arrangeres guidet fjelltur til områder rundt Stororkelsjøen med tema

OPPDALS FJELLPLANTER TIL GLEDE OG NYTTE, bli kjent med Oppdals rike fjellflora.

Lørdag 30. juli kjører vi bil innover mot Stororkelsjøen og stopper på 4 - 5 steder for botanisering i lett terreng langs vegen. På turen blir vi kjent med både de vanlig plantene vi finner i fjellet og noen av de sjeldnere artene som finnes i dette planterike området. Det blir mest fokus på mulighetene for å bruke de ulike plantene til mat, medisin og som prydplanter i hagen. Beregnet varighet på turen er ca. 6 timer. Vi ender opp på Sjøsetra ved Stororkelsjøen, hvor det sikkert er mulighet for å kjøpe kaffe og rømme. Ta likevel med nistepakke da vi tar kafferast omkring midtveis. Husk godt fottøy og klær for å være i fjellet.

Oppmøte: Ved Oppdal Alternative Senter (Gammelbanken), O. Skasliens vei 15, Oppdal lørdag 30. juli kl. 10.00. Vi kjører med privatbiler og samordner transporten.

Deltageravgift: kr. 300,- pr. person (inkl. en enkel skriftlig oversikt over nytteverdien til noen av de plantene vi blir kjent med). Barn under 15 år kan følge med gratis. 

Påmelding: Innen fredag 29. juli til: Rolv Hjelmstad, Oppdal Alternative Senter, O. Skasliens vei 15, 7340 Oppdal. Tlf. 72 42 42 43  /  991 63 862, e-post: post@rolv.no

Søndag 31. juli ønsker jeg å ta med meg de som er interessert til toppen av Store Orkelhø, et planterikt fjell med spesielle landskapsenergier. Dette er ingen krevende fjelltur, men vi skal opp ca. 500 høydemeter, så litt kondis er det greit å ha. Husk å ta med godt fottøy og rikelig med mat og drikke. Start fra Stororkelsjøen kl. 11.00. Beregnet varighet på turen er ca. 6 timer. For de som har vært med på turen på lørdag, er det er ingen deltageravgift på denne turen. Nye deltagere betaler kr. 200,-. For de som vil overnatte på fjellet mellom lørdag og søndag, er det mulighet for det på Orkelsjøhytta (selvbetjent turisthytte tilhørende Trondheim Turistforening). For påmelding, se over.

Kurset ble gjennomført med 30 deltagere, fjellturen med 20 deltagere.


MOLDE:

Fredag 17. og lørdag 18. september: Kurs i urtemedisin i Molde. Kurset dreier seg om urtemedisin generelt og om hvilke planter som vi har i hagen og naturen rundt oss som kan brukes mot våre hverdagsplager. 

Sted: Felleskjøpets kantine i Fannestrandsveien i Molde

Arrangør: Hageselskapet Molde og omegn hagelag

Deltakeravgift: 400 kr inkl. kaffe og litt å bite i

Kursmateriell: 100 kr kommer i tillegg til deltakeravgiften

Påmelding til Kathrine Bratteng på telefon 917 37 084 innen 9. september!  

Kurset ble avholdt med god deltagelse.


TINGVOLL:

Torsdag 29. september: Foredrag av Rolv Hjelmstad på møte i Straumsnes hagelag: "Nyttig plantekunnskap". Både hageplanter og ville vekster kan være til hjelp når vi har plager og problemer. Vi må bare lære oss å tolke plantenes budskap!


OSLO:

Fredag 18. til søndag 20. november: Rolv Hjelmstad underviser for elever ved Norsk Høyskole for Helhetsterapi i Oslo. Denne undervisningen er kun for elevene ved skolen, derfor ingen nærmere opplysninger om sted og tid.


  ©  Rolv Hjelmstad, Fagerhaug, 7340 Oppdal.   Tel. 72 42 46 72,  e-post: post@rolv.no