Foredrag

Startside > Kurs og foredrag > Foredrag

 

Informasjon om Rolv Hjelmstads foredragsvirksomhet

Siden jeg nå konsentrerer meg om å drive med kurs og undervisning i urtemedisin, har jeg måtte begrense virksomheten som foredragsholder. Derfor sier jeg nå svært sjelden ja til foredragsoppdrag og ønsker spesielt ikke å foreta lange reiser i vinterhalvåret (15. oktober til 31. mars). For opplysninger om hvilke foredrag jeg for tiden kan holde og hvilken kategori tilhørere de passer for, vennligst ta kontakt på telefon eller e-post. 

Betingelser

For foredrag med varighet på 1 til 1½ time er foredragshonoraret kr. 2000,-. I tillegg kommer dekning av reise og evt. overnatting. Jeg benytter PowerPoint-presentasjon og medbringer eget framvisningsutstyr (projektor, PC, framviserbord og nødvendige skjøteledninger), men satser på at arrangøren stiller med et rimelig stort lerret. Det er best hvis det i foredragslokalet er mulighet for avblending av vinduer eller andre kilder for strølys, noe som er særlig viktig i den lyse årstid.


   © Urtekilden, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal.   Tel. 72 42 46 72 / 412 79 243,  E-post: urtekilden@oppdal.com