Kurs og foredrag

Rolv Hjelmstad holder kurs og foredrag om urtemedisin

Startside > Urtemedisin > Kurs og foredrag

 

Fra mitt mangeårige virke som formidler av kunnskap og opplevelser knyttet til natur og hagebruk har jeg lang erfaring i å holde kurs og foredrag. I løpet av de siste 30 årene har jeg anslagsvis holdt omkring 800 foredrag og i tillegg vært kursleder ved en rekke kurs, særlig om urtemedisin.

Foredragene skjer vanligvis på kveldstid og jeg benytter oftest utstyr for visuell presentasjon (PowerPoint). Jeg holder foredrag i ulike lag og foreninger, og i Norge har jeg holdt foredrag fra Agder i sør til Troms i nord. Mine kurs og foredrag baserer seg på egne opplevelser og erfaringer, og jeg satser særlig på å formidle kunnskap knyttet til fagområdet urtemedisin, som jeg er levende interessert i.

Kurs i urtemedisin  På denne siden finner du litt informasjon om innholdet i de urtekursene jeg holder og dessuten oversikt over priser og øvrige betingelser.

Foredrag  Her finner du informasjon om Rolv Hjelmstads foredragsvirksomhet.

Tidligere års arrangementer:  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Det er ikke avholdt noen urtekurs i 2017 og det blir trolig heller ingen kurs i 2018.

  © Urtekilden, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal.  Tel. 72 42 46 72,  E-post: urtekilden@oppdal.com