Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Islandslav  

Islandslav
Cetraria islandica
 Frisk islandslav
Tørket islandslav
Islandslav var i eldre tider høyt verdsatt både som næringsmiddel og medisin. Medisinsk er laven blitt brukt i urteteer mot hoste og forkjølelse. Den ble også anbefalt mot astma og tuberkulose, og skulle være god for magen. I tillegg til den vanlige bruken som et middel mot hoste og fordøyelsesproblemer, er islandslav også blitt benyttet ved nyre- og blæreproblemer, lungesykdommer, og utvortes for å fremme heling av saktegroende sår.
Faktaside om islandslav

Bildeoversikt medisinplanter

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene i må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.